FANDOM


snips ( สนิปส์ ) ลูกม้ายูนิคอร์นตัวสีฟ้า อมเทานิดนึง ผมสั้นมาก และขาก็สั้น เป็นฝาแฝดของ
Snips talks to Spike ID S1E06

สนิปส์

สเนล แฝดของ สนิปส์ ตอนแรกที่ทริกซี่มาที่โพนี่วิลย์ ทั้งคู่ได้คิดว่าเธอสามารถปราบ เออร์ซ่าเมเจอร์ได้ จึงไปปลุกมัน และทำให้ เออร์ซ่าเมเจอร์ ออกอะลาวาดไปทั่วเมืองโพนี่วิลย์ แต่ทริกซี่ก็ปราบไม่ได้ แต่ทไวไลท์ก็มาปราบแทน จึงทำให้ สนิปส์ และ สเนล ต้องถูกลงโทษ โดยเก็บกวาด เต็นของ ทริกซี่
รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Snips?oldid=5381"