FANDOM


prince blueblood(เจ้าชายบลูบลัด)เป็นหลานชายของเจ้าหญิงเซเลสเทรีย รูปร่างงดงาม และเป็นเจ้าชายที่รูปงามที่สุดในเอเควสเทรีย เเรติตี้เคยฝันว่าจะได้แต่งงานกับเจ้าชายบลูบลัด แต่เมื่อได้เห็นนิสัยที่เอาแต่ใจและน่ารังเกียจ ของเจ้าชายบลูบลัดในงานแกลล๊อปปิ้งกาล่า ก็ตัดสินใจว่าจะไม่ขอแต่งงานกับเจ้าชายบลูบลัดอีก
Prince blueblood

เจ้าชายบลูบลัด

รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Prince_Blueblood?oldid=7608"