FANDOM


Philomena by moongazeponies-d45nn15

Philomena

สัตว์เลี้ยงของ Princess Celestia ในวันที่มาเยี่ยมเยียนเมือง PonyVile เสด็จได้นำมันมาด้วย แล้ว Fluttershy ที่ชอบคอยดูแลสัตว์มองเห็นว่ามันกำลังป่วย เลยเกิดสงสารและพยายามจะรักษา แต่ไม่สำเร็จแถมยังไปทำให้มันเกิดกลัวแล้วพยามหลบซ่อน แต่สุดท้ายมันได้กระโดดลงมาจากหลังคาแล้วเกิดไฟลุกกลายเป็นเถ้าถ่าน ภายหลังพบว่ามันเป็นนกฟินิกส์ที่เวลาใกล้ตายขนจะร่วงและตัวลุกเป็นไฟในเวลาต่อมาจะคืนชีพจากเถ้าถ่านที่เหลือไว้ ที่มันเก็บงำความลับเรื่องนี้ไว้เพราะอยากจะทดสอบอะไรกับ ฟรัทเตอร์ชาย นิดหน่อย (สรุปคือ "แกล้ง") 
Mlp philomena by omgklint-d48wgz3

Philomena ในสภาพใกล้ตาย

รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Philomena?oldid=9717"