FANDOM


แมลงตัวน้อยน่ารัก มีหลายสี เห็นอย่างนี้แต่หากมันกินอาหารเยอะๆ มันสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้ หากเจ้าสิ่งนี้ได้ไปในเมืองนึง ที่นั่นอาจจะรกร้างเพราะขาดอาหารกันได้ การใช้เวทย์มนต์กับมันไม่ใช่สิ่งที่จะจัดการมันได้ แม้ทำให้เลิกกินอาหารแต่มันจะวิวัฒนาการด้วยการ กินสิ่งของแทน การที่จะกำจัดพวกนี้ได้ มีเพียงต้อนให้มันรวมเป็นฝูง หรือใช้เสียงดนตรี พาเข้าป่าไป

รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Parasprite?oldid=1702"