FANDOM


Mr and Mrs Cake are glad that Pinkie agreed on the job S2E24
2 สามี ภรรยา เจ้าของร้านเบเกอร์รี่ที่ Pinkie Pie ทำงานอยู่ เป็นพ่อค้าและแม่ค้าที่บริการลูกค้าอย่างใจจริง แม้จะลำบากแค่ไหน มีลูกแฝด 2 คน คือ Pound Cake และ Pumpkin Cake
รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Mr._and_Mrs._Cake?oldid=5367"