FANDOM


Canterlot คือเมืองหลวงของเอเควสเทรีย มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาลูกใหญ่ ถูกก่อตั้งเมื่
Background canterlot castle day by hawk9mm-d6afr7y

แคนเทอร์ล็อต

อประมาณหลายพันปีก่อน แต่ว่าเมืองนี้ไม่มีวัฒนธรรมโบราณหลงเหลืออยู่เลย แต่ชาวเมืองมันจะสนใจเรื่องของความหรูหรา แฟชั่น หรือความร่ำรวย เนื่องจากเป็นเมืองหลวงเลยมีวัฒนธรรมใหม่ๆอยู่มาก และเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของทไวไลท์ สปาร์คเคิล เนื่องจากองค์หญิงเซเลสเทรีย ส่งทไวไลท์ไปที่โพนี่วิลล์ เมืองนี้เลยไม่ได้มีบทบาทมากนักในเรื่อง แต่ก็มีสถานที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยในแคนเทอร์ล็อต เช่น ปราสาทแคนเทอร์ล็อต หรือสวนรอบๆปราสาท ร้านคาเฟ่ในตอน Sweet and Elite โรงเรียนแคนเทอร์ล็อต และอื่นๆมากมายที่น่าสนใจไม่น้อย
รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Canterlot?oldid=7184"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki