FANDOM


งานแกร็นแกลลอปปิ้งกาล่าหรือสั้นๆว่า งานกาล่า เป็นงานที่จัดในเอเควสเทรีย เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสนุกสนาน ซึ่งทไวไลท์ ได้ตั๋วไปงานกาล่าในตอน the ticket master ซึ่งเพื่อนๆของเธอก็อยากได้ตั๋ว เพราะอยากจะไปทำฝันของตัวเองให้เป็นจริง สุดท้ายก็ได้กันทุกคน เลยไปงานกาล่าได้ทุกคน ถึงแม้เหล่าโพนี่ได้ไม่ตามที่ฝัน แต่พวกเธอก็สนุกกับงานกาล่ามากเลย

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki